«زفیرا»، محصول جدید اوپل

خودروساز آلمانی اوپل، از محصول جدید خود « زفیرا مدل 2017 » رونمایی کرد.
resized 1865809 472
resized 1865808 169
resized 1865810 551
resized 1865811 821
resized 1865812 545
resized 1865816 175
resized 1865817 822
resized 1865818 268
resized 1865819 468
resized 1865820 334
resized 1865821 126
resized 1865823 589
resized 1865814 556
resized 1865813 462
resized 1865815 454
resized 1865822 503