اينترنت و وب

معرفي شبكه پهناور جهاني ( World Wide Web )
قبل از بوجود آمدن اينترنت و وب , روياي زاندا مطرح بود. در اين رويا تمامی علوم , مستندات , تصاوير , صوت , ويدئو و … توسط هر فرد كه دارای يكدستگاه كامپيوتر بود در هر زمان و مكان د لخواه , قابل دستيابی بود. زاندا ، رويای" تدنلسون " از يك كامپيوتر خيالی بود . وی دنيائي را كه در آن اطلاعات از طريق ابر متن ها و ابر رسانه ها بصورت يك شبكه تار عنكبوتی بهم متصل و مرتبط مي گرديدند , پيش بيني كرده بود. در اين دنيا اطلاعات بصورت يك كتابخانه جهاني در نظر گرفته مي شوند. دستيابي به اين كتابخانه جهانی و استفاده از آن تاثير شگرفی در جوامع متفاوت بشری را بدنبال داشته و منشا بروز تحولات عظيم در حيات بشری خواهد بود.
نحوه شكل گيري و بوجود آمدن وب
زاندا يك رويا بود ، ولي امروز با واقعيتي بنام وب مواجه هستيم .بکمک وب اطلاعات موجود ، صرفنظر از محل استقرار بهم پيوند خورده و امكان دستيابی به دريائی از اطلاعات برای استفاده كننده فراهم ميگردد. اطلاعات فوق دارای ماهيتی كاملا" پويا مي باشند. اطلاعات موجود در يك دايره المعارف بصورت ايستا مي باشند ولي اطلاعات موجود در وب بصورت پويا بوده و دائما" بهنگام ميشوند. با استفاده از وب ميتوان در سريعترين زمان ممكن به جديدترين اطلاعات دستيابي پيدا كرد.اطلاعات فوق از طريق سايت های متعدد كه هر كدام مي توانند در يك و يا چندين محل مستقر ياشند در اختيار استفاده كننده قرار ميگيرد. وب پتانسيل بالای خود را مديون دو تكنولوژی مدرن : " ابر متن ها"( HyperText) و " ابر رسانه ها " ( HyperMedia) است. در ابر متن ها , اطلاعات مرتبط با استفاده از يك روش مدون بهم پيوند زده ميشوند . با استفاده از ارتباطات تعريف شده بين اطلاعات ، ميتوان با هر روش دلخواه و طي يك مسير خطی و يا غير خطی به اطلاعات مورد نظر دستيابی پيدا كرد. بهر حال زمانيكه مجموعه وسيعي از اطلاعات را با هر روش ممكن ذخيره نمائيم , مي بايست روشهائی را نيز برای بازيابی و دستيابی به آنان تدوين نمود. در مدلهای قديمي جهت حرکت از يك صفحه ( يك حريم اطلاعاتي ) به صفحه ديگر، مي بايست بصورت خطی حركت نمود.( ابتدا صفحه يك و در ادامه صفحه دو و …) در يك ابر متن با استفاده از اطلاعات تعريف شده ميتوان از يك واژه به واژه ديگر پرش و اطلاعات مربوطه را مشاهده نمود.مثلا" در يك دايره المعارف كه بصورت ابر متنی پياده سازي شده است , ميتوان اطلاعاتي را در رابطه با " نيما يوشيج " مشاهده و در همان وضعيت اطلاعاتی را نيز در رابطه با " يوشيج " زادگاه وی مشاهده نمود. در زمان مشاهده اطلاعات در رابطه با "يوشيج " ميتوان اطلاعاتی را در رابطه با استان مازندران نيز دريافت كرد. در گذشته اكثر اطلاعاتی كه از طريق وب دراختيار استفاده كنندگان قرار می گرفت بصورت " متن " ( Text ) بود , ولی امروزه با بكارگيری امكانات چند رسانه ای ( MultiMedia ) نظير صوت , گرافيك , انيميشن و تصوير ميتوان اطلاعات را با اشكال متفاوت بر روی سايت های اطلاعاتي مشاهده نمود. مثلا" ميتوان يك سايت اطلاعاتی از فيلم های ويدئوئی را ايجاد و علاقه مندان به استفاده از سايت ، از طريق وب قادر به دستيابي فيلم مورد علاقه خود خواهند بود.
وب بعنوان بخشي از اينترنت محسوب ميگردد( اينترنت يك شبكه گسترده جهاني از كامپيوترهای بهم مرتبط مي باشد ) . وب يك سيستم مديريت بانك اطلاعاتي سرويس دهنده / سرويس گيرنده بوده كه از يك ساختار و معماري مشخص جهت بازيابي اطلاعات استفاده مي كند. تمامي مرورگرها Browser)) با آگاهي از اين معماری قادر به دستيابی به اطلاعات موجود خواهند بود.مرورگرها , نرم افزارهائیهستند كه پس از نصب و بهره برداری از آنان ميتوان از يك سايت اطلاعاتي به سايت دگر حركت نمود.اولين بار يك برنامه نويس انگليسی بنام " برنرز لی " ايده تركيب ابر رسانه ها را منابع اطلاعاتی اينترنت مطرح نمود. قبل از وب منابع و اقلام اطلاعاتي گوناگونی در اينترنت وجود داشت ولي دستيابي به آنها بسادگي ميسر نبود. در سال 1989 زمانيكه " برنرز لي " بر روي يك پروژه فعاليت مي كرد , مشاهده نمود كه دستيابی به اطلاعات مورد نياز جهت كار همزمان بر روی پروژه برای افراد , عملياتی طاقت فرسا و مشكل است.وی با بهره گيری از تكنولوژی ابر متن ها , شبكه ای از مستندات مورد نياز افراد جهت فعاليت در پروژه های گوناگون را فراهم آورد. در اين حالت ارتباطات متعددی به صفحات مستندات , ايجاد و تمامی جزئيات مربوطه از ديد استفاده كننده مخفی مي ماند.
مستندات وب ، می بايست با يك قالب خاص نوشته شوند , بگونه ای كه ابر متن ها بتوانند با يكديگر كار نمايند. اين قالب خاص HTML HyperText Markup Language) ) ناميده شد. اين زبان بعنوان زير مجموعه زبان ( SGML ( Standard Generalized Markup Language ) محسوب ميگردد. SGMLاستانداردی جهت تعريف فورمت در مستندات متني است.از استاندارد فوق در گذشته اغلب جهت عمليات مربوط به نشر روميزي استفاده مي شد." برنرز . لي " از قابليت های ابرمتن ها براي ايجاد اولين مستندات در وب استفاده نمود.جهت دستيابي به اولين سايت های وب از يك مرورگر خطي وب استفاده مي شد. اين مرورگر محدود به استفاده از صرفا" يك خط از اطلاعات بود. در اين مدل مي بايست از يكي از نرم افزارهاي اينترنت بنام TelNet جهت دستيابي به دو سايت اوليه وب با نامهاي Infacern.ch و يا Nxo01.cern.ch استفاده ميگرديد. اين مرورگر داراي دستوراتی نظير : Start a Search و Follow a Link بود. اكثر اطلاعات موجود در سايت های اوليه ، از امكانات ابر متن ها استفاده نمي كردند و همين امر باعث عدم بكارگيري قابليت های ابرمتن ها در مستندات اوليه و عدم رشد مناسب وب گرديد. مهمترين عامل رشد و فراگير شدن وب در سطح جهان , عرضه مرورگر " موزائيك " به بازار بود.
موزائيك ( تولد نسل جديدي از مرورگرها )
" مارك آندرسون " در سال 1993 پروژه توليد و طراحی نرم افزار موزائيك را هدايت نمود. هدف از طراحی موزائيك ، ارائه راهكاری مناسب برای افرادی بود كه بر روي پروژ ه های متفاوت فعاليت داشته و ملزم به استفاده و دستيابی به اطلاعات مشترك بودند.در ابتدا " آندرسون " از وجود وب هيچگونه اطلاعی نداشت و جهت ارائه راه حل مناسب، تحقيقات گسترده ای توسط وی انجام و در نهايت وی وب را بعنوان يك را ه حل مناسب كشف نمود. پس از شناخت پتانسيل هاي وب توسط " آندرسون " ، ايده طراحي موزائيك بعنوان مرورگر وب توسط وی مطرح گرديد.در آوريل 1993 اولين نسخه موزائيك ( Ver 1.0) براي سيستم X Windowsارائه گرديد.اين برنامه بسرعت در سطح جهان مطرح و باعث اعتبار و شهرت فراوان وب گرديد. بدليل اعتبار و عموميت يافتن موزائيك ، NCSA ( مركز ملي برنامه های فوق محاسباتي ) نسخه های ويندوز و اپل مرورگر فوق را پياده سازی نمود. مركز فوق با توجه به تعريف خاص حوزه فعاليت خود مجبور به فروش امتياز " موزائيك " به چندين شركت از جمله : Mosaic Communication و Quarterdeck spryشد.در سال 1994 " مارك آندرسون " NCSA را ترك و به يك شركت جديدالتاسيس بنام " نت اسكيپ" NetScape) ) پيوست .پس از پيوستن وی به نت اسكيپ , مرورگر جديدی توسط اين شركت طراحي وبا نام Netscape Navigatorبه بازار عرضه گرديد.اين مرورگر انقلابی در زمينه مرورگرها را بوجود آورد و پس از مدت زمان كوتاهی بعنوان پرفروشترين مرورگر در سطح جهان مطرح گرديد.
رشد و توسعه وب
وب با يك سرعت حيرت انگيز در حال رشد و توسعه است.امروزه در اكثر برنامه هاي تلويزيوني و پخش آگهي های تجاری كمترين آگهی را ميتوان مشاهده نمود كه متقاضيان را جهت كسب اطلاعات بيشتر به يك وب سايت هدايت ننمايد. يك وب سايت , سيستمي بر روی اينترنت است كه شامل سرويس دهنده وب ( Web Server) است. اين سرويس دهنده ، نرم افزاری بر روی سايت است كه امكان دستيابي مرورگرهای وب را به مستندات موجود فراهم مي كند.در گذشته بدليل ترافيك بالای مصارف سياسي از اينترنت , زمينه استفاده از آن در بعد تجاری و اقتصادی فراهم نبود.در سال 1991 با پيدايش ايده تبادل اقتصادیاينترنت CIX ( Commerical Internet Exchange ) وضعيت فوق تغيير كرد. CIX توسط ارائه دهندگان سرويسهای اينترنت تحت AlterNet,CERfent,PSInet ارائه گرديد. اين سيستم با موفقيت و استقبال چشمگيری مواجه گرديد.امروزه اغلب توليد كنندگان كالا در سطح جهان اطلاعات مربوط به كالاي خود را بر روی وب و از طريق سايت های شناخته شده ای ارائه ميدهند.متقاضيان كالا در هر نقطه از جهان با مراجعه به سايت مربوط به آن شركت و يا شركت هاي مشابه ميتوانند آگاهانه نسبت به انتخاب كالای مورد علاقه خود اقدام و از طريق وب، فرآيند ثبت سفارش را انجام دهند.برخي ديگر از شركت ها در سطح جهان بالاخص شركت هاي كامپيوتری سرويس های فنی و پشتيبانی خود را به مشتريان از طريق وب انجام ميدهند. مثلا" با مراجعه به سايت ماكروسافت علاوه بر امكان خريد محصول مورد نظرخود ، درصورتيكه در زمينه بكارگيری يكی از محصولات نرم افزاری آن شركت دارای سوالات و ابهاماتی باشيم , با استقرار در بخش فنی و پشتيبانی ميتوان پاسخ و رهنمودهای لازم را دريافت كرد.برخی ديگر از شركت ها بالاخص شركت های انتشاراتی و چاپ مجلات ، روزنامه ها ، اطلاعات خود را( روزنامه ها و مجلات) بر روی شبكه قرارداده و زمينه استفاده و يا خريد را برای متقاضيان فراهم مينمايند. تمامی متقاضيان جهت خريد کالای مورد نياز خود از طريق وب , مي بايست دارای يكی از انواع متداول كارتهای اعتباری نظير : Credit Card و يا MasterCard باشند.پس از انتخاب كالا از طريق متقاضی و تعيين نحوه پرداخت شماره مربوط به كارت اعتباری می بايست به سيستم داده شود.ثبت و درج شماره كارتهای اعتباري يكی از مسائل مهم در زمينه امنيت در تجارت بر روی اينترنت است. هر فرد می بايست اين اطمينان را داشته باشد كه از شماره كارت اعتباری وی استفاده غير قانونی بعمل نمی آيد. به همين دليل وب مجهز به يك سيستم رمزگذاری مطمئن جهت كارت های اعتباری است.