مبلغ 2/200/000 تومان برای دستگاه gshare tv box با کد رهگیری 730210 به حساب شما واریز شد و ادرس دریافت رو هم ارسال کردم