فروش اکانت جی شیر

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • moteharek
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :bbb:
  Bbb
  Bbb
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :bad_boys_20:
  Bad Boys 20
  Bad Boys 20
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :au:
  Au
  Au
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :7165:
  7165
  7165
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :90:
  90
  90
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :danesh_15:
  Danesh 15
  Danesh 15