انتخابی ملت های اروپا
آلمان مقابل استونی
Bck
IPLA
Polsat Sport
L'Equipe Web
Sportklub 5 Croatia
SuperSport 4 Digitalb
Sport 2
Sony LIV