شبکه های اسکای اسپورت 12 و 13 آلمان به صورت اچدی در ماهواره آسترا 19.2 درجه شرقی روی ایر رفتند . کاربران ساکن اروپا میتوانند این شبکه ها را با مشخصات زیر دریافت کنند :
qWj
Sky Sport 12 HD
Sky Sport 13 HD

Astra 19.2°E
DVB-S2 12382 H 27500 3/4