فینال جام حذفی ایتالیا
آتالانتا - لاتزیو
XVj
RAI Play
RAI Uno
Sportklub 3 Croatia
Sport 1 Hungary