لیگ قهرمانان اروپا
Chelsea - Slavia Praha
Gsj

IPLA
Sky Calcio 3
RMC Sport en direct
RMC Sport 2
لیگ قهرمانان اروپا
ناپولی - آرسنال
Hsj
IPLA
Sky Sport Uno
Sky Calcio 2
SKY Go Italia
RMC Sport en direct
RMC Sport 1
RMC Story