لیگ قهرمانان اروپا
دینامو کیف - چلسی
FMh
IPLA
SKY Go Italia
Sky Sport Football
Sky Calcio 4
SKY Go Italia
Sky Sport Football
Sky Calcio 4
لیگ قهرمانان اروپا
Arsenal - Rennes
GMh

IPLA
Sky Sport Football
SKY Go Italia
Sky Calcio 4
RMC Sport en direct
RMC Sport 1
RMC Story
لیگ قهرمانان اروپا
Internazionale - Eintracht Frankfurt
HMh

IPLA
SKY Go Italia
Sky Sport Uno
Sky Calcio 2
RMC Sport 2
RMC Sport en direct