ایران - اسپانیا

attachmentphpattachmentid230098ampd1529491888ampthumb1
TVP1
TVP Sport Live Streaming
Radio 105 Network
Italia 1
Mediaset Italia Live
RSI La 2
ERT 1
beIN Sports 1
beIN Sports 2
beIN SPORTS CONNECT
HRT 2
RTSH 1
beIN MAX 2
beIN MAX 1
beIN SPORTS CONNECT
M4 Sports
SONY TEN 3 HD
Sony ESPN
SONY TEN 3
Sony ESPN HD
Sony LIV
SONY TEN 2 HD
SONY TEN 2

همه این شبکه و لیست با اکانت قدرتمند
Gshare.ir
باز هست