نرم افزار کارخانه ای , اورجینال و رفع مشکل ایکس کروز xDSR 600 HD .
در بعضی مواقع ریسیور شما دچار مشکلاتی میشود که حتما نیاز به بازگشت تنظیمات کارخانه ای و ورژن اولیه میباشد .


نرم افزار زیر ورژن کارخانه ای و بدون نقص است و برای موارد زیر قابل استفاده میباشد .


1- هنگ کردن ریسیور ایکس کروزر xDSR 600 HD .
2- استارت نشدن پلاگین در ایکس کروزر xDSR 600 HD
3- حذف شدن لیست کانالها بعد از قطع برق در ایکس کروزر xDSR 600 HD .
4- ذخیره نشدن ویرایش کانالها مخصوصا هنگام جابجای کانال در ایکس کروزر xDSR 600 HD.
5- فراموش کردن و یا بهم ریختن تنظیمات دستگاه در ایکس کروزر xDSR 600 HD .
6- مشکلات مربوط به اخطار دادن تنظیمات پلاگین ها در ایکس کروزر xDSR 600 HD .