بتدا وارد گزینه ی dish setting یا تنظیم دیش میشوید و بروی گزینه ی اتصال

تیونر میروید
و آنرا بروی حالت جداگانه میگذارید

سپس اگر دیش موتور دار دارید


آنرا در‏
tuner1 پشت رسیور میبندید ‏ودر tuner1 تنظیم دیش هم تنظیم میکنید،
سپس اگر دیش ثابت دارید مثلا
هاتبرد و عربست و یاهاست آنها را ک از پیش
تنظیم کرده اید بوسیله ی سویچ و در ‏tuner2در پشت رسیور میبندید.

حالا در لیست ماهوره هاتک تک بر روی نام ماهواره هایی که
آنها را هم در دیش ثابت،هم گردان دارید
رفته
و بر روی‏ tuner2 دیسکوئیک بندی میکنید.

مثلا :(هاتبرد تیونر ۱موتور و تیونر ۲، دیسکوئیک ۱ دیش ثابت . عربست تیونر۱ موتور و تیونر۲ دیسکوئیک۳ ثابت .یاهاست تیونر ۱ موتور،تیونر۲ دیسکوئیک ۲ ثابت)

تنظیم میکنید و خلاص.حالا با خیال راحت کانال یابی میکنید

برای کانال یابی دستگاه از تیونر۱ استفاده میکند
وفقط برای تصویر در تصویراز تیونر۲ استفاده میکند.با این روش میزان صفحه سیاه
درPIP بسیار کم میشود،البته اگر بتوانید بوسیله LNB

دوسوزنه دیش گردان را به هر دو تیونر بدهید ک چه بهتر.

با این روش یک کانال از هاتبرد مثلا پارس یا اندیشه در تصویر کوچک و در تصویر بزرگ

Gem HD در یاهست یا Nilesat یا شبکه سه ایران عربست را میبینم

یا یکی را ضبط دیگری را نگاه میکنم.
لازم به یادآوریست که اصلا به ماهواره هایی ک با نام user1,2,3,4 در آخر لیست ماهواره ها هست کاری نداشته باشید.
اینها برای اضافه کردن ماهواره هاییست که در آینده میایند.